Skolotājiem

Skolotājiem

Skolotājiem

Lai spēle būtu vieglāk izmantojama izglītības procesā, to papildina trīs mācību stundu (40 minūšu ilgumā) apraksti par spēles tematiku pēc pētnieka Roberta Gaņjē (Robert Mills Gagné) izstrādātā mācību stundu plānošanas modeļa.

Spēle ir piemērota izmantošanai arī neformālajā izglītībā bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma.

Materiāli skolotājiem