Spēle

Spēle

Spēle

Projekta “Medijpratības cirks” rezultāts ir tiešsaistes spēle bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma. Katrs no spēles 23 lauciņiem ietver kādu jautājumu par ikdienišķām un dažām – mazāk ierastām – dzīves situācijām, kurās ir noderīga medijpratība. Izvēloties vienu no piedāvātajām atbildēm, spēlētājs arī uzzina īsu skaidrojumu ieteicamajam risinājumam. Aplūkotās dzīves situācijas ir dažādas – klases biedra atsūtīta WhatsApp ziņa, naidīgi komentāri pie kāda attēla sociālajos medijos, vecumam atbilstošu filmu izvēle kinoteātrī, rakstu ilustrācijas ziņu portālos un sludinājumi pirkšanas-pārdošanas vietnēs u.c. Nereti medijpratība tiek saprasta ļoti šauri – tikai kā maldinošas informācijas atpazīšana medijos. Šī spēle paplašina medijpratības izpratnes robežas, aptverot arī jautājumus par vārda brīvību, vizuālo pratību, naida runu, stereotipiem un attēliem medijos un citiem mūsdienās svarīgiem jautājumiem.

Spēles iedvesmas avots ir tradicionālā galda spēle “Cirks”, kurā atkarībā no spēlētāja veiksmes var doties vairākus spēles lauciņus uz priekšu vai atpakaļ. Tādējādi šī tiešsaistes spēle ir ne tikai izglītojoša, bet piedāvā stiprināt medijpratību izklaidējošā veidā. Cirka tematika, tostarp, staigāšana pa virvi un izcila balansa demonstrēšana, iluzionistu triki, žonglēšana vienlaikus ar vairākiem priekšmetiem, arī paļaušanās / uzticēšanās komandas biedriem, tēlainā veidā arī ilustrē daudzos izaicinājumus informācijas vidē, ar kuriem mūsdienās nākas saskarties.

Lai spēle būtu vieglāk izmantojama izglītības procesā, to papildina trīs mācību stundu (40 minūtes) apraksti par spēles tematiku pēc pētnieka Roberta Gaņjē (Robert Mills Gagné) izstrādātā mācību stundu plānošanas modeļa (pieejami lejupielādei sadaļā “Skolotājiem”). Spēle ir piemērota arī izmantošanai neformālajā izglītībā jauniešiem no 12 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Spēli iespējams spēlēt interneta pārlūkprogrammās Google Chrome, Firefox un mobilajā versijā.

“Creative commons” licence ļauj to jums lejupielādēt, lai, piemēram, pārpublicētu pedagogiem noderīgu materiālu krātuvē, skolu mājaslapās u.tml. Lejupielādes iespēja atrodas zem vietnes sadaļas “Spēle”.

Projekta autore

Komunikācijas zinātnes doktore, komunikācijas un medijpratības kursu pasniedzēja Latvijas Universitātē un Vidzemes Augstskolā, starptautisku un Latvijas medijpratības projektu satura veidotāja un vadītāja, mediju un medijpratības eksperte Klinta Ločmele.

Projekta komanda

Klinta Ločmele – spēles satura un stundu plānu izstrāde.

Sandra Murinska – komunikācijas zinātnes doktore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente, projekta “Skola 2030” medijpratības satura veidotāja, medijpratības izglītības saturā eksperte (spēles satura un stundu plānu izstrāde).

Rolands Umbrovskis – izstrādātājs.


Paldies, ka esi apciemojis šo lapu, un ceram, ka spēle noderēs medijpratības apguvei vai vismaz atgādinājumam par dažām svarīgām lietām pārdomātai mediju lietošanai!

Plānojam, ka nākotnē šī lapa varētu augt un piedāvāt arī citu interesantu saturu medijpratības pilnveidei.