Spēles noteikumi

Spēles noteikumi

Spēles noteikumi

Spēles “Medijpratības cirks” noteikumi

 1. Spēle ir piemērota bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma formālajā un neformālajā izglītībā.
 2. Spēle sastāv no 23 lauciņiem, no kuriem katrs ietver jautājumu un trīs atbilžu variantus.
 3. Kopumā spēlē ir 36 jautājumi – spēle no tiem katrā reizē automātiski sagatavo 23 jautājumu komplektu.
 4. Uz izvēlētā atbilžu varianta jāuzklikšķina. Ja atbilde ir pareiza, variants iezīmējas zaļā krāsā. Ja nepareiza – sarkanā. 
 5. Uz katru jautājumu ir tikai viena pareizā atbilde un divas – nepareizas.
 6. Reizē ar krāsu norādi par to, vai atbilde ir pareiza / nepareiza, ir izlasāms skaidrojums par ieteicamo rīcību attiecīgajā situācijā.
 7. Lai pārvietotos pa spēles laukumu, jāsāk ar kauliņa mešanu. To iespējams izdarīt, nospiežot uz kauliņa zīmējuma vai starta laukuma pogas “mest”.
 8. Pēc tam pārvietošanās no spēles laukuma uz laukumu notiek automātiski. Atbildot pareizi uz jautājumu, spēlētājs nonāk nākamajā lauciņā. Atbildot nepareizi – atpakaļ uz iepriekšējo spēles lauciņu. 
 9. Spēlē ir arī daži īpaši svarīgi jautājumi, uz kuriem pareizi atbildot, var pārvietoties ne tikai vienu, bet pat divus vai trīs lauciņus uz priekšu. Tas darbojas arī otrādi – atbildot nepareizi, var nokļūt vienu, divus vai trīs lauciņus atpakaļ. Spēlētājs iepriekš nezina, cik punktu vērts ir katrs spēles lauciņš.
 10. Sākot spēli un nepareizi atbildot uz pirmo un otro jautājumu, spēlētājs var tikt atgriezts uz starta lauciņu.
 11. Spēli iespējams pārtraukt jebkurā brīdī, aizverot logu ar jautājumu un atbilžu variantiem. Pēc tam var doties atpakaļ uz sākuma lapu www.medijpratiba.lv vai atsākt spēli.
 12. Lai atsāktu spēli, jāuzklikšķina uz “atsākt” pogas labējā augšējā stūrī vai spēles finiša lauciņā pogu “atsākt spēli”.
 13. Ja vairāki cilvēki spēli spēlē paralēli no savām ierīcēm, uzvarētājs ir tas, kurš ātrāk sasniedz finišu.